Saturday, January 31, 2015

KATA MUTIARA BIJAK IMAM ATS-TSAURI •*¨*•♫♪。 ✿

Selamat datang di KATA BIJAK | UCAPAN SELAMAT Anda akan membaca artikel berjudul KATA MUTIARA BIJAK IMAM ATS-TSAURI •*¨*•♫♪。 ✿ Artikel KATA MUTIARA BIJAK IMAM ATS-TSAURI •*¨*•♫♪。 ✿ boleh anda bagikan kepada teman, sahabat, anak, istri, suami, ayah, ibu atau rekan kerja melalui SMS atau BBM. Semoga artikel KATA MUTIARA BIJAK IMAM ATS-TSAURI •*¨*•♫♪。 ✿ ini bermanfaat untuk anda. >>> Silahkan anda salin artikel ini melalui url http://kata-mutiara-4.blogspot.com/2015/01/kata-mutiara-bijak-imam-ats-tsauri.html

KATA KATA BIJAK IMAM ATS-TSAURI

Butiran Mutiara Hikmah Imam Ats-tsauri 


Seperti yang di lansir wikipedia, Sufyan Ats-Tsauri bernama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi' bin Abdillah, dan dipanggil pula dengan sebutan Abu Abdillah Ats-Tsauri. Beliau lahir di Kufah pada tahun 96 H. atau yang bertepatan dengan tahun 716 M. dan wafat di Bashrah pada bulan Sya'ban tahun 161 H. bertepatan dengan tahun 778 M. Beliau  tercatat sebagai adalah salah seorang tokoh ulama di masanya, imam dalam bidang hadits juga bidang keilmuan lainnya, terkenal juga sebagai pribadi yang wara' atau sangat hati-hati, zuhud, ahli fikih dan dinilai setara dengan para imam fikih yang empat: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal.

Sufyan At-sauri berkata , “Aku terhalang dari sholat malam selama lima bulan gara-gara sebuah dosa yang pernah aku lakukan.”

Abu ‘Ashim berkata: Aku pernah bertanya kepada Sufyan, “Siapakah manusia yang sejati?” Beliau menjawab, “Para ulama.” Aku berkata, “Siapakah raja yang sebenarnya?” Beliau menjawab, “Orang-orang yang zuhud.” Aku berkata, “Siapakah orang-orang yang rendah?”. Beliau menjawab, “Orang yang tidak peduli dengan apa pun yang dia ucapkan dan tidak peduli dengan kritikan orang kepada dirinya.”

Sufyan ats-Tsauri pernah ditanya, “Dengan apa kamu bisa mengenal Rabbmu?”. Maka Sufyan At-sauri berkata , “Dengan tekad yang memudar dan cita-cita yang gagal tercapai.”

Abu Nu’aim berkata: Aku mendengar Sufyan At-sauri berkata , “Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang.”

Ibnul Mubarak berkata: Aku mendengar Sufyan At-sauri berkata , “Siapa yang meyakini Qul huwallahu ahad adalah makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah.

Sufyan ats-Tsauri berkata, “Siapa yang mengatakan bahwa ‘Ali -bin Abi Thalib- lebih berhak memegang kekuasaan (khalifah setelah nabi, pent) daripada Abu Bakar dan ‘Umar maka dia telah menyalahkan Abu Bakar dan ‘Umar bahkan segenap kaum Muhajirin dan Anshar. Aku pun tidak tahu apakah ada amalnya yang terangkat ke langit ataukah tidak.”

Sufyan ats-Tsauri juga berpesan, “Hendaklah kalian saling berpesan kepada Ahlus Sunnah dengan kebaikan, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang asing.”

Sufyan At-sauri berkata , “Apabila kamu mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali apabila dilandasi dengan atsar/riwayat maka lakukanlah.”

Sufyan At-sauri berkata  “Tidaklah aku mengetahui suatu amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu; yaitu bagi orang yang lurus niatnya.”

Sufyan At-sauri berkata  “Sesungguhnya ilmu itu dimuliakan di atas selainnya karena dia menjadi sarana untuk bertakwa.”

Sufyan At-sauri berkata “Tidak ada suatu amalan yang lebih utama daripada menimba hadits, yaitu apabila lurus niatnya.”

Sufyan At-sauri berkata  “Tahapan awal menimba ilmu adalah diam. Yang kedua adalah mendengarkan dan menghafalkannya. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Yang keempat yaitu menyebarkan dan mengajarkannya.”

Sufyan At-sauri berkata “Sudah semestinya seorang ayah untuk memaksa anaknya menimba ilmu dan belajar hadits, karena kelak dia harus mempertanggungjawabkan hal itu.”

Sufyan At-sauri berkata “Para malaikat adalah penjaga langit, sedangkan as-habul hadits adalah penjaga bumi.”

Sufyan At-sauri berkata “Seandainya as-habul hadits tidak mendatangiku niscaya akulah yang akan mendatangi rumah-rumah mereka.”

Sufyan At-sauri berkata “Barangsiapa yang pelit dengan ilmunya pasti akan tertimpa tiga bentuk musibah; bisa jadi dia lupa terhadapnya, atau dia mati dalam keadaan ilmunya tidak bermanfaat bagi orang lain, atau hilang buku-bukunya.”

Sufyan At-sauri berkata “Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi umat manusia daripada hadits.”

Sufyan At-sauri berkata  “Fitnah/cobaan yang ditimbulkan oleh hadits lebih dahsyat daripada fitnah akibat emas dan perak.”

Sufyan At-sauri berkata  “Sungguh kenikmatan Allah atas diriku akibat perkara dunia yang aku dipalingkan darinya itu lebih utama daripada kenikmatan yang ada pada apa-apa yang diberikan Allah kepadaku.”

Sufyan At-sauri berkata “Kalian bisa mempercayaiku menjaga Baitul Mal, tetapi jangan mempercayakan kepadaku untuk menjaga budak perempuan berkulit hitam.”

Khalaf bin Tamim berkata: Aku melihat Sufyan ats-Tsauri di Mekah dan pada saat itu banyak sekali penimba ilmu hadits yang berkumpul untuk belajar kepadanya. Maka dia berkata, “Innaa lillahi wa innaa ilaihi raji’uun. Aku khawatir Allah telah menyia-nyiakan umat ini; sampai-sampai umat manusia membutuhkan orang seperti diriku.”

Sufyan At-sauri berkata  “Tidak boleh mentaati kedua orang tua dalam perkara-perkara syubhat.”

Sufyan At-sauri berkata  “Siapa yang kelaparan lalu tidak mau meminta -kepada orang- sampai akhirnya mati, maka dia masuk neraka

Sufyan At-sauri berkata : “Apabila kamu mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali apabila dilandasi dengan atsar/riwayat maka lakukanlah.”

Beliau berkata, “Pada awalnya, aku menuntut ilmu dalam keadaan belum memiliki niat, kemudian Allah pun memberikan rizki kepadaku niat tersebut.”

Demikianlah Mutiara Hikmah Imam Ats-tsauri . Semoga menjadi motivasi dan inpirasi untuk taat kepada Allah SWT.... Amiin..

_____________________________________________________________
Sumber: kitab karya Imam adz-Dzahabi "Manaqib al-Imam al-A’zham",  Mukhtashar kitab  karya Imam Ibnul Jauzi rahimahumallah.
Tuesday, January 27, 2015

ARISTOTELES TENTANG CINTA •*¨*•♫♪。 ✿

Selamat datang di KATA BIJAK | UCAPAN SELAMAT Anda akan membaca artikel berjudul ARISTOTELES TENTANG CINTA •*¨*•♫♪。 ✿ Artikel ARISTOTELES TENTANG CINTA •*¨*•♫♪。 ✿ boleh anda bagikan kepada teman, sahabat, anak, istri, suami, ayah, ibu atau rekan kerja melalui SMS atau BBM. Semoga artikel ARISTOTELES TENTANG CINTA •*¨*•♫♪。 ✿ ini bermanfaat untuk anda. >>> Silahkan anda salin artikel ini melalui url http://kata-mutiara-4.blogspot.com/2015/01/aristoteles-tentang-cinta.html
Plato berpesan kepada Aristoteles :" Plato: Wahai Aristoteles, itulah cinta sejati. Semakin kau berharap yang terbaik, maka kamu tidak akan pernah menemukannya."


KISAH TENTANG CINTA SEJATI

Suatu ketika, Aristoteles bertanya kepada gurunya (Plato) tentang arti cinta sejati.

Aristoteles bertanya: "Apa itu cinta sejati wahai Guruku?

Plato:"Berjalanlah di taman bunga yang luas. kemudian Petiklah bunga yg menurutmu terindah, dan pahami, jangan pernah kembali lagi kebelakang!

Kemudian Aristoteles langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya itu. Keesokan harinya, beliau bertemu gurunya . Namun dia kembali dengan tangan hampa.

Plato: "Mana bunga itu , wahai Aristoteles?;

Aristoteles: "Aku tidak mendapati-nya wahai guru,. Sebenarnya aku telah menemukannya, namun aku mengira didepan pasti ada bunga yang lebih indah lagi. Ketika aku sampai taman yang paling ujung, aku tersadar bahwa bunga yang aku temui pertama kali adalah bunga yang terindah. Tapi aku tidak bisa kembali lagi kebelakang.

Plato: "Wahai Aristoteles, itulah cinta sejati. Semakin kau berharap yang terbaik, maka kamu tidak akan pernah menemukannya."

Aristoteles : Sekarang aku baru mengerti apa itu cinta sejati
•*¨*•♫♪。 ✿

PUISI TENTANG PAGI YANG INDAH (ISLAMI) •*¨*•♫♪。 ✿*

Selamat datang di KATA BIJAK | UCAPAN SELAMAT Anda akan membaca artikel berjudul PUISI TENTANG PAGI YANG INDAH (ISLAMI) •*¨*•♫♪。 ✿* Artikel PUISI TENTANG PAGI YANG INDAH (ISLAMI) •*¨*•♫♪。 ✿* boleh anda bagikan kepada teman, sahabat, anak, istri, suami, ayah, ibu atau rekan kerja melalui SMS atau BBM. Semoga artikel PUISI TENTANG PAGI YANG INDAH (ISLAMI) •*¨*•♫♪。 ✿* ini bermanfaat untuk anda. >>> Silahkan anda salin artikel ini melalui url http://kata-mutiara-4.blogspot.com/2015/01/puisi-tentang-pagi-yang-indah-islami.html

PUISI TENTANG PAGI YANG INDAH

Keindahan pagi tergores melalui tinta hitamku...•*¨*•♫♪。 ✿*


Dipagi yang indah ini, aku menulis sepucuk puisi tentang indahnya pagi bernuansa islami yg terformat dengan doa-doa. Semoga puisi ini mampu membangkitkan semangat sahabatku yang membacanya mulai pagi hingga petang,.. Amiiin

Puisi Tentang pagi islami, "Itulah judul yang aku buat, agar puisi ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah, yang kadang kita lupa dari mana nikmat itu berasal.

Memang, nikmat Allah  takkan bisa dihitung,....
meskipun pohon-pohon dijadikan pena,...
Atau Lautan dijadikan tinta,....
Dan meskipun  langit  dijadikan kanvas tuk kita menghitung nikmat-nya, niscayalah, nikmat itu takkan  bisa terhitung,..   Maka mulailah sejak hari ini,  mari kita mensyukuiri nikmatnya....

Ini hanyalah nasehat sederhana, aku salin dari kitab Qurratu "uyuun, Hadis dari Imam Ad-Dailami riwayat Ibnu 'Umar R.a berkata, Nabi SAW bersabda: '' Perbanyaklah kalian membaca Alhamdulillah, karna sesungguhnya ia mempunyai dua mata dan sayap yg mendo'akannya di dalam surga dan memohonkan ampunan kepada pembacanya sampai hari kiamat. 

Berikut puisi puisi yang aku tulis untukmu sahabat,.. •*¨*•♫♪。 ✿*

PUISI TENTANG PAGI •*¨*•♫♪。 ✿*
Pagi yang cerah meraba jiwa...
Burung-burung terasa berbisik ditelinga...
Semangat tumbuh semerbak dipagi-ku ini...
Ku bersyukur kepada Tuhan sang pencipta pagi...
Terucap ikhlas, "Ya rabb, Jadikan aku hambamu yang bersyukur .....Amiiin
AMBIL GAMBAR

PUISI TENTANG PAGI •*¨*•♫♪。 ✿*

Asa-ku menyulam pintalan doa...
Merajut harapan dipagi-mu yang indah,. . .
Ku berdoa untuk sahabat-sahabatku disana..
Agar engkau mengasihi mereka selamanya...
Dan ku ucapkan, Amiiin. . .
AMBIL GAMBAR

PUISI TENTANG PAGI •*¨*•♫♪。 ✿*

Air mataku menetes seperti embun di pagi ini..
bukan karena badai duka yang datang menghempas jiwaku..
Tapi kerena aku lupa mensyukuri karunia-mu...
Ya allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur...Amiin..
AMBIL GAMBAR 

PUISI TENTANG PAGI •*¨*•♫♪。 ✿*

Sejadah telah ku hamparkan...
Terucap niat dari ruang hati yang tulus...
Kepadamu ya rabb, Aku berharap...
Rahmatilah aku hingga senja di upuk timur... Amiin

PUISI TENTANG PAGI •*¨*•♫♪。 ✿*

Hujan seperti menagisi pagi...
ku lihat angin terasa gelisah...
surya pun tak mau menampakan wajahnya...
Aku pun seperti mengikuti mereka...
Ya rabb, lindungi aku dari kejahatan pagi dan petang...Amiin

PUISI TENTANG PAGI •*¨*•♫♪。 ✿*

Ya Allah, Hatiku lelah...
lelah bukan karena beribadah kepada-mu....
Tapi aku lelah karena selalu mengingkari nikmatmu...
ya Allah tolonglah aku,...
dan ajari aku, agar aku mensyukri nikmatmu... Amiin 


Puisi ini di buat oleh Aa miftah hudaya 28 januari 2015,
________________________________________________________
Boleh copy asal jangan menghilangkan nama pengarang-nya jika anda menghargai hak cipta orang lainMiftah Hudaya Pagi, Puisi, Tentang Pagi
Monday, January 26, 2015

KATA MUTIARA BIJAK HASAN AL BANNA •*¨*•♫♪。 ✿*

Selamat datang di KATA BIJAK | UCAPAN SELAMAT Anda akan membaca artikel berjudul KATA MUTIARA BIJAK HASAN AL BANNA •*¨*•♫♪。 ✿* Artikel KATA MUTIARA BIJAK HASAN AL BANNA •*¨*•♫♪。 ✿* boleh anda bagikan kepada teman, sahabat, anak, istri, suami, ayah, ibu atau rekan kerja melalui SMS atau BBM. Semoga artikel KATA MUTIARA BIJAK HASAN AL BANNA •*¨*•♫♪。 ✿* ini bermanfaat untuk anda. >>> Silahkan anda salin artikel ini melalui url http://kata-mutiara-4.blogspot.com/2015/01/kata-mutiara-bijak-hasan-al-banna.html

KATA MUTIARA HIKMAH HASAN AL BANNA

Nasehat berharga dari ulama yang gigih dalam memperjuangkan kemurnian islam

Hassan al-Banna dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1906 di desa Mahmudiyah daerah Buhairah, Mesir.  usia 12 tahun beliau sdh hapal al quran Hasan al-Banna adalah seorang mujahid dakwah, peletak dasar-dasar gerakan Islam sekaligus sebagai pendiri dan pimpinan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslimin). 

Hasan al-Banna  memperjuangkan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah hingga dibunuh oleh penembak misterius yang oleh banyak kalangan diyakini sebagai penembak 'titipan' pemerintah pada 12 Februari 1949 di Kairo.


Kepergian Hassan al-Banna pun menjadi duka berkepanjangan bagi umat Islam. Hasan al-Banna mewariskan 2 karya monumentalnya, yaitu Catatan Harian Dakwah dan Da'i serta Kumpulan Surat-surat. Selain itu Hasan al-Banna mewariskan semangat dan teladan dakwah bagi seluruh aktivis dakwah saat ini. (ref : id.wikipedia org)

Berikut ini adalah kata kata Hikmah Hasan Al Banna : 

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Kekuatan jiwa itu terekspresikan dalam tekad membaja yang tak pernah melemah, kesetiaan teguh yang tidak tersusupi penghianatan, pengorbanan yang tidak terbatasi oleh keserakahan dan kekikiran, pengetahuan dan keyakinan, serta penghormatan yang tinggi terhadap ideologi yang diperjuangkan

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Sistem pendidikan harus dibangun diatas kerangka kuat yang memungkinkan generasi muda memiliki imunitas keislaman, kesempurnaan akhlak, pengetahuan memadai tentang ajaran agam mereka, dan kebanggaan terhadap kejayaan peradabannya yang agung.

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin dan mimpi hari ini adalah kenyataan hari esok.

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Jika generasi hari ini adalah kekuatan bagi anda maka generasi esok adalah tanaman.
Ayat-ayat Allah dan Hadits-hadits Rasul saw tentang pendidikan dan pembangunan umat menjelang kehancurannya, kisah-kisah kehancuran dan kebangunan umat-umat terdahulu yang banyak tertera di dalamnya, terus mengajak kita senantiasa memiliki harapan besar dan menunjukkan kepada kita jalan lurus menuju kebangkitan

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Pejuang muslim adalah seorang guru, yang mestinya memiliki semua sifat yang ada pada seorang guru: cahaya, hidayah, rahmat, dan kelemahlembutan.

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Tujuan adalah dasar yang mendorong langkah kita disepanjang perjalanan.

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Masa yang paling rawan dalam kehidupan umat adalah ketika berlangsungnya masa peralihan.

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Dakwah kami lebih terang dari sinar mentari, lebih jelas dari cahaya fajar pagi dan lebih benderang dari putihnya siang hari.

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Iman takkan punya arti bila tidak disertai amal. Akidah takkan memberi manfaat disertai amal. Akidah takkan memberi manfaat bila tidak mendorong penganutnya untuk berbuat dan berkorban demi menjelmakannya menjadi kenyatan.

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Kekuatan dan kelemahan, keremajaan dan ketuaan suatu bangsa, hakikatnya sama dengan kekuatan dan kelemahan, keremajaan dan ketuaan seseorang.

HASAN AL BANA BERKATA : •*¨*•♫♪。 ✿*
Tabir yang memisahkan antara kami dengan keberhasilan hanyalah keputusasaan, jika harapan tertanam kuat dalam diri maka dengan izin Allah kita akan mencapai banyak kebaikan.
Tiga modal utama untuk mencapai tujuan: manhaj yang benar, pendukung yang beriman, pemimpin yang kuat dan terpercaya.

Demikianlah kata mutiara hasan al bannna Semoga bermanfaat untuk kaum muslimiin.. jangan lupa baca kata mutiara bijak Imam Hasan Al Bashri 
Miftah Hudaya Kata kata, Nasehat, tokoh, ulama

KATA MUTIARA BIJAK IMAM HASAN AL BASHRI •*¨*•♫♪。 ✿*

Selamat datang di KATA BIJAK | UCAPAN SELAMAT Anda akan membaca artikel berjudul KATA MUTIARA BIJAK IMAM HASAN AL BASHRI •*¨*•♫♪。 ✿* Artikel KATA MUTIARA BIJAK IMAM HASAN AL BASHRI •*¨*•♫♪。 ✿* boleh anda bagikan kepada teman, sahabat, anak, istri, suami, ayah, ibu atau rekan kerja melalui SMS atau BBM. Semoga artikel KATA MUTIARA BIJAK IMAM HASAN AL BASHRI •*¨*•♫♪。 ✿* ini bermanfaat untuk anda. >>> Silahkan anda salin artikel ini melalui url http://kata-mutiara-4.blogspot.com/2015/01/kata-mutiara-bijak-imam-hasan-al-bashri.html

Nasehat imam hasan al bashri

Mengambil butiaran hikmah dari seorang Imam Hasan Al Bashri


Abu Sa'id al-Hasan ibn Abil-Hasan Yasar al-Bashri yang di kenal dengan "Al-Hasan Al-Bashri" (bahasa Arab:الحسن بن أبي الحسن البصري‎) (Madinah, 642 - 10 Oktober 728) merupakan ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah.

Hasan al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijrah (642 Masehi). Beliau pernah menyusu dengan Ummu Salamah, isteri Rasulullah S.A.W. Pada usia 14 tahun, Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan Al-Bashri. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang Tabi'in (generasi setelah sahabat). Hasan al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah S.A.W. sehingga beliau muncul sebagai Ulama terkemuka dalam peradaban Islam.

Hasan Al Bashri berguru pada para sahabat Nabi, antara lain: Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Talib, Abu Musa Al-Asy'ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah and Abdullah bin Umar. Al-Hasan menjadi guru di Basrah, (Iraq) dan mendirikan madrasah di sana. Di antara para pengikutnya yang terkenal adalah Amr ibn Ubaid dan Wasil ibn Atha. Beliau salah seorang fuqaha yang berani berkata benar dan menyeru kepada kebenaran di hadapan para pembesar negeri dan seorang yang sukar diperoleh tolak bandingnya dalam soal ibadah. Beliau menerima hadits dari Abu Bakrah, Imran bin Husein, Jundub, Al Bajali, Muawiyah, Anas, Jabir dan meriwayatkan hadits dari beberapa sahabat diantaranya ‘Ubay bin Ka’ab, Saad bin Ubadah, Umar bin Khattab walaupun tidak bertemu dengan mereka atau tidak mendengar langsung dari mereka. Dan kemudian hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Jarir bin Abi Hazim, Humail At Thawil, Yazid bin Abi Maryam, Abu Al Asyhab, Sammak bin Harb, Atha bin Abi Al Saib, Hisyam bin Hasan dan lain-lain. Begitulah yang dilansir oleh wikipedia

Berikut ini adalah kata kata mutiara hikmah semasa beliau hidup :

Kata Mutiara Bijak Imam Hasan Al bashri •*¨*•♫♪。 ✿* -

Imam Hasan Al bashri Berkata : •*¨*•♫♪。 ✿* -
“Hai Bani Adam, janganlah kamu menyakiti orang lain dan jika kamu disakiti, maka bersabarlah!” (Ash Shabr, 26)

Imam Hasan Al bashri Berkata : •*¨*•♫♪。 ✿* -
“Iman bukanlah sebua hayalan yang tanpa ada amalan. Namun iman adalah kebaikan yang menancap dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan.” (Ash Sholah, 35-36)

Imam Hasan Al bashri Berkata : •*¨*•♫♪。 ✿* -
“Sesungguhnya seseorang melakukan sebuah dosa itu dapat menghalanginya dari melaksanakan "solat malam.” (Al Ihya: 10/442)

Imam Hasan Al bashri Berkata : •*¨*•♫♪。 ✿* -
“Diantara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Dia akan menjadikan hamba tersebut sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat sebagai bentuk penghinaan baginya.” (Jami’ul Ulum wal Hikam: 1/294)

Imam Hasan al-Bashri berkata: “Orang mukmin bersangka baik kepada Rabb-nya (Allah Ta'ala) maka dia pun memperbaiki amal perbuatannya, sedangkan orang-orang kafir dan munafik bersangka buruk kepada Allah maka mereka pun memperburuk amal perbuatan mereka.” (Tafsir Imam Ibnu Katsir, 4/121)

Berkata Hasan Al-Bashri rahimahullah: “Sungguh, engkau bagaikan sekumpulan hari. Apabila satu hari berlalu darimu, maka berlalu pula sebahagian (umur)mu.” (Hilyatul Auliya', 2/148) 

Imam Hasan Basri rahimahullah berkata : “Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka dialah khalifatullah di bumi, dan dialah khalifaturrasul dan dialah khalifatul  kitab(al-qur’an).” (Hilyatul-Auliya’)

Imam Al-Hasan berkata : “Kalian berangan-angan mendapatkan umur seperti umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Padahal kematian mengetuk pintumu setiap malam.” (Az-Zuhd: 47)

Imam Al-Hasan berkata: “Carilah kenikmatan dalam tiga hal: Sholat, Al Qur’an, dan dzikir. Jika kamu menemukannya maka teruskanlah dan bergembiralah.” (Hilayatul Auliya’: 6/171)

Hasan Al-Bashri berkata: “Nikahkanlah anakmu dengan orang yang takut kepada Allah dan bertakwa  kepada-Nya. Kerana jika ia mencintainya maka ia akan memuliakannya, dan apabila ia membencinya maka  ia tidak akan menzaliminya.” (‘Uyun al-Akhbar: 10/17)

Hasan al-Bashri berkata: “Seorang mukmin semestinya bersedih setiap pagi dan petang, dan tidak  ada yang lebih baik baginya selain itu. Itu kerana dirinya senantiasa dihimpit dua kehawatiran : (1) Dosanya di masa lalu yang dia tidak tahu apa balasan Allah terhadapnya. (2) umurnya yang masih tersisa yang dia tidak tahu dosa apa yang bakal diperbuatnya lagi.” (Hilyatul Auliya’: 1/264)

Imam Hasan Al bashri Berkata : •*¨*•♫♪。 ✿* -
 “Aku mencari jannah (surga) dengan keyakinan, dan lari dari neraka dengan keyakinan.” (Maksudnya dengan iman). (Fathul Bari, Maktabah Sahab)

Imam Hasan Al bashri Berkata : •*¨*•♫♪。 ✿* -
“Wahai anak Adam, jika engkau melihat manusia berada dalam kebaikan maka berlombalah dengan mereka, dan apabila engkau melihat mereka dalam kebinasaan tinggalkanlah mereka berserta apa yang telah mereka pilih bagi diri mereka sendiri. sungguh, telah kita saksikan kaum demi kaum yang lebih mengutamakan dunia daripada kehidupan akhiratnya, akhirnya mereka menjadi hina, binasa, dan tercela.” (Mawaizh Al Imam Al Hasan Al Bashri, hal 46-48)

Imam Hasan Al bashri Berkata : •*¨*•♫♪。 ✿* -
 “Tidaklah hati seorang hamba sering mengingat mati melainkan dunia terasa kecil dan tiada berarti baginya. Dan semua yang ada di atas dunia ini hina baginya.”   (At-Tadzkirah, hal. 9)

Imam Hasan Al bashri Berkata : •*¨*•♫♪。 ✿* -
 “Sabar adalah perbendaharaan surga yang tidak diberikan Allah kecuali bagi hamba yang mulia di sisi-Nya.” (Uddatush Shabirin: 95)

Imam Al Hasan Al Bishri  berkata kepada Mutharrif bin ‘Abdillah: “Berilah nasihat kepada sahabat-sahabatmu.” Mutharrif menjawab: “Sesungguhnya aku takut mengatakan apa yang tidak aku kerjakan.” Al Hasan balik berkata: “Semoga Allah merahmati dirimu. Tidak ada seorangpun diantara kita yang melakukan semua yang diperintahkan Allah. Syaitan akan gembira apabila kita berpikir seperti itu sehingga tidak ada seorangpun yang memerintah kepada kebaikan dan tidak pula mencegah dari kemungkaran.” (Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an: 1/367, Al-Qurthubi)

Imam Hasan Al bashri Berkata : •*¨*•♫♪。 ✿* -
“Ketahuilah kezaliman penguasa adalah kemurkaan dari kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah tidaklah dihadapi dengan pedang(emosi), akan tetapi dengan takwa(amalan), tolaklah dengan do'a, taubat dan menjauhkan dosa.” (Adab, al-Hasan al-Bashri hal. 119)
Friday, January 16, 2015

KATA MUTIARA BIJAK ABRAHAM LINCOLN •*¨*•♫♪。

Selamat datang di KATA BIJAK | UCAPAN SELAMAT Anda akan membaca artikel berjudul KATA MUTIARA BIJAK ABRAHAM LINCOLN •*¨*•♫♪。 Artikel KATA MUTIARA BIJAK ABRAHAM LINCOLN •*¨*•♫♪。 boleh anda bagikan kepada teman, sahabat, anak, istri, suami, ayah, ibu atau rekan kerja melalui SMS atau BBM. Semoga artikel KATA MUTIARA BIJAK ABRAHAM LINCOLN •*¨*•♫♪。 ini bermanfaat untuk anda. >>> Silahkan anda salin artikel ini melalui url http://kata-mutiara-4.blogspot.com/2015/01/kata-mutiara-bijak-abraham-lincoln.html

KATA BIJAK ABRAHAM LINCOLN

Kumpulan inpirasi dan motivasi  dari kata kata abraham lincon 


Abraham Lincoln (lahir di Hardin County, Kentucky, 12 Februari 1809 –Abraham Lincoln  meninggal di Washington, D.C., 15 April 1865 pada umur 56 tahun) Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16, menjabat sejak 4 Maret 1861 hingga terjadi pembunuhannya. Abraham Lincoln  memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa, dan menghapuskan perbudakan. Namun, saat perang telah mendekati akhir, Abraham Lincoln  menjadi presiden AS pertama yang dibunuh. Sebelum pelantikannya pada tahun 1860 sebagai presiden pertama dari Partai Republik, Abraham Lincoln  berprofesi sebagai pengacara, anggota legislatif Illinois, anggota DPR Amerika Serikat, dan dua kali gagal dalam pemilihan anggota senat.

Semoga kata-kata bijak Abraham Lincoln saya menulis dibawah ini,  bisa anda jadikan motivasi hidup anda..

KATA MUTIARA BIJAK ABRAHAM LINCOLN  •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata : "Karakter adalah ibarat pohon dan reputasi ibarat bayangan. Bayangan tersebut adalah apa yang kita pikirkan dan pohon tersebut adalah kenyataannya" •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata : "Tenaga kerja ada sebelum dan tidak terikat pada modal. Modal merupakan hasil dari tenaga kerja, dan tidak akan pernah ada apabila tenaga kerja tidak ada. Buruh lebih penting daripada modal dan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar" •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata : "Lakukanlah dengan mengesankan, lakukanlah dengan benar dan lakukanlah dengan gaya" •*¨*•♫♪。
Abraham Licoln berkata : "Yang saya khawatirkan bukanlah apakah Tuhan ada di pihak kita, tapi apakah kita ada di pihak Tuhan. Karena Tuhan selalu benar" •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata : "Hampir semua orang dapat menanggung kemalangan, tapi jika Anda ingin menguji watak manusia, coba beri dia kekuasaan" •*¨*•♫♪。
Abraham Licoln berkata : "Ketidakjujuran dan sanjungan merupakan saudara kandung" •*¨*•♫♪。
Abraham Licoln berkata :"Saya akan melakukan persiapan dan suatu hari nanti kesempatan saya akan datang" •*¨*•♫♪。
Abraham Licoln berkata :"Berapa banyak kaki yang dimiliki oleh seekor anjing ketika Anda menyebut ekor sebagai kaki? Empat. Menyebut ekor sebagai kaki tidak menjadikannya kaki" •*¨*•♫♪。
Abraham Licoln berkata : "Ketika saya melakukan hal yang baik, maka saya merasa baik. Ketika saya melakukan hal yang buruk, maka saya merasa buruk. Itulah agama saya" •*¨*•♫♪。
Abraham Licoln berkata : "Aku menghancurkan musuhku ketika aku menjadikan mereka temanku" •*¨*•♫♪。
Abraham Licoln berkata :"Yang terbaik tentang masa depan adalah bahwa ia datang satu hari sekaligus"  •*¨*•♫♪。
Abraham Licoln berkata :"Orang yang mengekang kebebasan orang lain, sesungguhnya dia juga tidak layak untuk mendapatkannya"  •*¨*•♫♪。
Abraham Licoln berkata :"Percaya kepada semua orang adalah berbahaya, tidak percaya kepada semua orang adalah sangat berbahaya"  •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata :"Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat"  •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata :"Berikan aku enam jam untuk menebang pohon dan aku akan menggunakan empat jam pertama untuk mengasah kapak" •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata :"Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan pernah punah dari muka bumi ini" •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata :“Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menggambarkan orang lain sebagaimana mereka melihat diri mereka sendiri” •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata :“Ketika anda menangkap gajah dari kaki belakangnya, maka ia akan berusaha untuk lari, maka hal yang terbaik adalah membiarkannya lari” •*¨*•♫♪。

Abraham Licoln berkata :"Hal yang sering membutuhkan lebih banyak keberanian untuk berani melakukan yang benar daripada takut berbuat salah" •*¨*•♫♪。

Demikian lah kata kata Abraham Lincoln Semoga bisa memjadi motivasi anda dalam meraih kesuksesan, Baca juga kata-kata mutiara aristoteles

Miftah Hudaya Sukses, Tentang Kesuksesan, tokoh
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
.